joint system® - cesoie per reggetta d'acciaio e di plastica

Kìm cắt dành cho
dây đai thép, polyester
và polypropyleneCác loại dây đai thép, polyester và polypropyene được cắt dễ dàng bằng cách sử dụng kìm cắt jointsystem. Tất cả các loại kìm cắt joint system được thiết bị để bảo vệ sự an toàn của nhà điều hành bao gồm một lá thép, nằm gần các lưỡi: chức năng của nó là khóa dãi dây đai được cắt


reggiatrici acciaio reggiatrici poliestere
Kìm cắt dành cho dây đai nhựa Kìm cắt dành cho dây đai thép


Trở về trang trước


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio