Dây đai
sợi polyester
petband® "; $descrizione = ""; //---------------------------------------------------------------------------------- // $categoria = "tenditori_petband"; $sottocategoria = "tenditori_manuali"; $modello = "modello"; $titolo_prod = "titolo prod"; $con=mysqli_connect("sql5.jointsystem.com","jointsystem26468","joi8018","jointsystem26468"); // Check connection if (mysqli_connect_errno()) { echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error(); } $result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM Prodotti Where Categoria='$categoria' AND Sottocategoria='$sottocategoria'"); ?>  joint system® - D%C3%A2y%20%C4%91ai s%E1%BB%A3i petband
reggetta tessuto poliestere fascie petband tenditori tessuto reggettareggetta tessile hot melt dây đai pet nóng chảy Dây đai từ sợi dệt polyester một chiều, , được kết chặt bằng keo nóng và dành cho các ứng dụng tổng hợp.reggetta tessile woven sợi dệt petband
Dây đai bao gồm sợi polyester, sau quá trình dệt, dây đai của chúng tôi được tiếp tục xử lý với keo lạnh, trở nên cứng cáp hơn và với một lực thắt mạnh mẽ. Hấu hết được sử dụng cho tất cả các ứng dụng -reggetta tessuto petband® sợi petband hỗn hợp
Dây đai từ sợi dệt polyester một chiều, tập hợp trong hỗn hợp nhựa polymer. - Thích hợp cho các kiện có cạnh mài mòn hoặc sắc nét từ bề mặt , -


reggetta tessuto petband® sợi petband dành cho kiện ép Dây đai petband® dành cho kiện ép, bao gồm sợi dệt bằng sợi polyester một chiều được kết chặt bằng keo nóng và dành cho các kiện ép.

reggetta tessuto petband® sợi petband chống tĩnh điện
Dây đai petband® chống tĩnh điện từ nhiều sợi polyester thắt chéo chặt chẽ với nhau, được sử dụng để sản xuất các loại dây nịt, dây neo an toàn dành cho khu vực nguy hiểm dể nổ như ATEX -

Trở về trang trước


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio