joint system® - t%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99ng%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Joint System cam kết giảm tác động môi trường trong quá trình sản xuất sản phẩm. Mục tiêu hằng ngày với sự đóng góp của tất cả những người làm việc trong công ty và tất cả những nhà cung cấp là cùng nhau phát triển kinh doanh và tôn trọng môi trường. “ mục tiêu mà chúng tôi đặt ra và kêu gọi các nhà cung cấp của chúng tôi theo đó là: sử dụng các thiết bị ít tác động xấu đến môi trường, cố gắng không để lãng phí và khuyến khích tái chế”.


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio