joint system® - Ch%E1%BB%91ng%20%E1%BA%A9m

Chống ẩm

Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm có thể gây thiệt hại cho sản phẩm, gây ra các thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp và khách hàng của họ. Dòng sản phẩm chống ẩm được tạo ra, lớn lên và phát triển để ngăn ngừa và tránh các thiệt hại này.
Hơn nữa, chất hút ẩm của Joint System là DMF- Dimetil Fumarato.

Muối hút ẩm

Túi hút ẩm dành cho container

Chỉ số độ ẩm

Thiết bị bao bọc

235236


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio