joint system® - Con%20b%E1%BB%8D USLM

Con bọ joint system® dành cho USLM;

Con bọ dành cho dây đai USLM Joint System® sản phẩm có thể được sử dụng khi uốn. sau khi căng các con bọ được đặt trên các dây đai chồng chéo. Con bọ Joint System® dành cho dây đai USLM dài 75mm. Để giữ các tính năng an toàn của hệ thống bắt buộc sử dụng 3 con bọ cho mỗi lần kết thúc
060061062


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio