joint system® - H%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng d%C3%A2y%20%C4%91ai th%C3%A9p

Hệ thống neo với dây đai thép(USLM):

Hệ thống nếp xoăn là một hệ thống được nghiên cứu dành cho neo và cuộn dây thẳng, thân cây, và ----của tàu thủy bằng thép USLM. “ chúng tôi đặt khuynh hướng của chúng tôi Know-How và thiết bị đặc biệt của chúng tôi dành cho các hàng hóa có độ nặng đặc biệt.”

Hệ thống này bao gồm những ưu điểm sau: - Tiết kiệm 45% lao động thủ công và giá thành vật liệu so với sử dụng dây thừng thông thường.
- Sử dụng đơn giản dây đai USLM với hỗ trợ máy căng khí nén và kìm kẹp.
- Độ an toàn tối đa là điều kiện tiên quyết trong vận chuyển và xử lý các sản phẩm nặng.
Tải về pdf hệ thống dành cho neo
TOUR sistema reggia d'acciaio
applicazione reggetta uslm 246247248


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio