joint system® - t%E1%BB%95ng%20quan

Các dòng và hệ thống nhà máy

Trong hợp tác nghiên cứu với Pesmel oy, một công ty Phần Lan, chúng được cung cấp hệ thống tự động để di chuyển, đóng gói và lưu trữ ( đóng gói- di chuyển- lưu trữ) của sản phẩm ngành công nghiệp nặng như thép và giấy. Mục đích là để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các thiết bị cung cấp được thiết kế và tối ưu hóa trong di chuyển, đóng gói,
và dự trữ cho bất kỳ sản phẩm gang thép nào như cuộn dây, tôn lượn sóng. Các hệ thống được nghiên cứu để có thể tin cậy hoàn toàn. “ Tự động hóa và tích hợp dòng thiết bị trong tiến trình đưa vào kho, đóng gói , dự trữ và chuyển phát , tối ưu hóa hiệu quả bằng cách đảm bảo lợi nhuận, an toàn và tôn trọng môi trường”.
dây chuyền tự động
dành cho sản phẩm thép

gói: giải pháp đóng gói
di chuyển: giải pháp hậu cần nội bộ


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio