joint system® - h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20d%C3%A2y%20%C4%91ai%20s%E1%BB%A3i

Hệ thống dây đai
Dây đai sợi “Petband”

Sợi carbon là một loại dây đai đặc biệt bằng sợi polyester mạnh và chịu đựng như thép, có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng. cung cấp độ dài tối đa, một sự linh hoạt tôt và dễ dàng sử dụng cho sản phẩm nhẹ hơn sắt sáu lần. Được áp dụng cho các thiết bị căng nhẹ dễ dàng sử dụng cho các ứng dụng ngang và dọc.

Hệ thống joint system®

Các hệ thống dây đai bằng thép, bằng nhựa, polypropylene và nhựa pet; kiện gói bằng phim to bảng, và giải pháp đóng gói để xuất khẩu là những đề xuất tốt nhất của chúng tôi trong việc vận chuyển hàng hóa; một sự đảm bảo cho nhà sản xuất và cho người nhận. Với hệ thống bảo mật hàng hóa của chúng tôi và khả năng của chúng tôi kết hợp giải pháp đo lường cho sản phẩm của bạn trên chuyến đi an toàn. Chuỗi hệ thống dành cho dây đai sợi dệt
116 116 117 118 119 120 120


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio