joint system® - con%20b%E1%BB%8D%20s%E1%BA%AFt

Bọ sắt dành cho dây đai thép

Sự lựa chọn con bọ được xác định từ các ứng dụng và từ mỗi loại thiết bị. Joint System® cung cấp con bọ cho dây đai và máy đóng bọ ( uslm-lashing), tất cả các con bọ được sử dụng: mở, đóng trong bộ nạp cho máy thủ công và cả máy tự động. Con bọ được sử dụng để kết thúc việc đóng đai: bóng (thô) hoặc mạ kẽm, mạ màu. Chúng tôi có cả con bọ bằng inox không gỉ.

Tải về pdf con bọ và móc khóa
sigilli reggetta acciaio produzione sigilli per reggiatura sigilli, sigillo, reggetta, sigillo per reggetta, acciaio poliestere e polipropilene, push typesigilli in caricatoresigilli magazine typesigilli per uslmsigilli con alettesigilli ad intersezionejointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio