joint system® - d%C3%A2y%20%C4%91ai%20s%E1%BB%A3i%20polyester

Dây đai polyester (PET)

Dây đai bằng polyester của Joint System® được đặc trưng bởi các tiêu chuẩn chất lượng cao để đảm bảo sản phẩm của khách hàng và cải thiện hiệu suất của máy tự động và thủ công.

Tính chất:
- Đảm bảo độ căng tuyệt đối.
- Độ đàn hồi cao trong những cú sốc.
- Không có kết hợp.
- Đảm bảo sự hao mòn tối thiểu.
- Bao bì hoàn hảo.

Dây đai polyester( pet) là sản phẩm có chất lượng phù hợp với các ứng dụng thủ công, và dây đai polyester được bôi sáp dùng cho các ứng dụng tự động với các mức độ đàn hồi khác nhau. Kết thúc trơn hoặc nhám.

Dây đai polyester được phát triển để phù hợp với tất cả thiết bị và các máy tự động hiện có trên thị trường; cung cấp sự bảo trì tuyệt đối về thời gian và tác động trên các cạnh. Sử dụng dây đai polyester với công nghệ chống đứt là một loại đóng đai hiện đại đảm bảo an toàn tối đa sản phẩm. Là sản phẩm có khả năng tái chế. Dòng “ Heavy Duty” được sản xuất để có tính chất tương tự thép trong khi đó giữ lại các hoạt động của nhựa. Đó là một ý tưởng dùng để thay thế thép trong một số ứng dụng. Dây đai được sản xuất theo tiêu chuẩn EN 12346:2001 Tải về pdf dây đai polyester
produzione reggetta poliestere joint system® reggia reggetta poliestere joint system®reggia reggetta poliestere produzionereggia reggetta poliestere bancale
Sản phẩm Độ mỏng mịn Chiều rộng Độ dày Độ phá tải vỡ
Tiêu chuẩn nhẵn/ nổi 8,0-32 mm 0.3-1,27mm 85-1419 daN
Heavy duty Nhẵn/ nổi 9,5-32 mm 0.6-1,27mm 250-1670 daN
Ứng dụng đặc biệt nhẵn / nổi 13-32 mm 0.6-1,00mm 210-1400 daN


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio