joint system® - k%C3%ACm%20c%E1%BA%AFt

Kìm cắt dây đai joint system®

Dây đai căng, nhựa hoặc thép, đều có thể cắt một cách an toàn từ bao bì của nó bằng kìm cắt. Bao gồm kìm cắt dây đai thép và kìm cắt dây đai nhựa.

Kìm cắt dây đai dành cho dây đai thép


- Kìm cắt để sử dụng với chỉ một tay cho dây đai thép từ tối thiểu là 10mm X 0.38mm đến tối đa là 32mm X 0.8mm.
- Kìm cắt với đòn bẩy dài. Nhờ có chiều dài của đòn bẩy họ có thể cắt những điểm quá xa so với các nhà điều hành.2 mm.

Kìm cắt dây đai dành cho dây đai nhựa

Là loại kìm cắt duy nhất dành cho dây đai nhựa và polypropylene được sử dụng thỏai mái mà không dùng nhiều sức.


Chi tiết sản phẩm
Kìm cắt dành cho dây đai thép và nhựa


Loại dây đai sau khi cắt có thể được đưa vào:

chopper trita-regette( máy nghiền dây đai)

tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý tiếp theo.

Tải pdf kìm cắt dành cho dây đai thép Tải pdf kìm cắt dành cho dây đai nhựa
cesoia cesoia per reggetta uslmcesoia pe reggetta acciaiocesoia per reggia in plasticacesiua reggetta in plasticacesoia per reggia d'acciaiocesoia per reggia high tensile


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio