joint system® - m%C3%A1y%20%C4%91%C3%B3ng%20%C4%91ai%20nh%E1%BB%B1a2

Các loại máy tự động

Kỹ thuật đóng đai có thể dao động giữa một loạt vận tải và sản phẩm khác nhau. Ngay cả sản phẩm dễ vỡ cần được bảo vệ nguyên vẹn đến đích. Bảo vệ thép, đá, gỗ, sợi, thực phẩm, giấy, thủy tinh và tất cả các loại hàng hóa là mục tiêu của chúng tôi..

Không có câu hỏi nào mà không có câu trả lời, không có sự thách thức nào là quá lớn. Mục tiêu của chúng tôi là lắng nghe những yêu cầu của khách hàng và phân tích sản phẩm của họ phù hợp với mỗi loại công nghệ của chúng tôi, cố gắng nâng cao kỹ thuật và hiệu suất..

Máy đóng đai tự động và
bán tự động dành cho dây đai nhựa Máy đóng đai tự động là giải pháp hiệu quả nhất cho ứng dụng đóng đai và đảm bảo đồng nhất các ứng dụng trong các giải pháp nơi có sản xuất cao.
Phạm vi cung cấp mô hình bán tự động và hoàn toàn tự động.

Hai dòng máy đóng đai tùy thuộc vào trọng lượng của sản phẩm:

a. Sản phẩm nhẹ dưới 150kg- máy đóng đai bàn.
b. Sản phẩm có trọng lượng trung bình và trọng lượng trên 150kg

Dòng máy đóng đai bàn joint system® được thiết kế để sử dụng đóng gói cho các kiện hàng nhẹ. Mục tiêu luôn luôn là cho các nhà điều hành đóng đai dễ dàng sử dụng trong suốt quá trình sản xuất. Joint system® cung cấp máy cho nhà điều hành với chu kỳ đóng đai bán tự động hay hoàn toàn tự động .

Các loại máy đóng đai tự động dành cho dây đai pet và PP được thiết kế để tích hợp vào dây chuyền sản xuất có sẵn. Chúng là loại máy có tính chất hoàn toàn linh động trong phạm vi rộng lớn cho các giải pháp buộc và cho mỗi loại đóng đai. Các loại máy được đề xuất là cực kỳ mạnh và có thể đóng đai ở tư thế đứng và ngang kết hợp với máy nén, băng chuyền và hệ thống quấn màng và băng chuyền dành cho máy hoàn toàn tự động để gửi các sản phẩm của bạn. Chúng đòi hỏi sự bảo trì thấp mặc dầu công nghệ tinh tế hơn ở chế độ rung kết thúc mà không cần con bọ. Cần chú ý nhiều hơn trong sản phẩm luyện kim, gỗ,gạch, bê tông, carton, báo và ngành thiết bị gia dụng và đồ nội thất.

Chi tiết sản phẩm
Máy đóng đai bàn


Chi tiết sản phẩm
Máy đóng đai tự động

reggiatrici automatichereggiatrici automatiche096reggiatrici automatichereggiatrici automatiche099reggiatrici automatiche


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio