joint system® - xe%20%C4%91%E1%BA%A9y pet

Xe đẩy dành cho dây đai dệt bằng sợi carbon

Rất cần thiết để tạo thuận lợi cho việc đóng đai và để đảm bảo an toàn cho dây đai dệt luôn luôn theo thứ tự. Chúng có sẳn mô hình cố định hoặc không cố định bởi các thiết bị và khóa. Người sử dụng luôn luôn có hệ thống đóng đai hoàn hảo cho mọi ứng dụng. Việc xây dựng chắc chắn đảm bảo sự bền vững lâu dài ngay cả trong diều kiện khắc nghiệt, thiết kế nhỏ gọn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công việc và dễ dàng thay đổi cuộn dây.

Chi tiết sản phẩm
Xe đẩy

produzione dispenser poliestere tessuto 040041042


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio