joint system® - kho%20t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng

Kho AWA – Kho dọc

Pesmel thiết kế và sản xuất các nhà kho tự động ngay cả tự động hóa phần vận chuyển. Các phương thức xử lý và lưu trữ sản phẩm, trong và sau khi sản xuất. Có thể tác động trực tiếp đến chất lượng và thời gian giao hàng. Hệ thống lưu trữ đảm bảo rằng các sản phẩm phải ở đúng nơi và đúng thời điểm. Đây là một điều kiện tiên quyết cho viêc đảm bảo năng suất cao và sự hài lòng của khách hàng.Được thiết kế cho các ngành công nghiệp thép và giấy: bọc tôn, cuộn dây, ống, thanh...vv. Kho hoàn toàn được kết hợp vào quá trình và đảm bảo hiệu suất cao, độ tin cậy cao.

Kho tự động dành cho ngành công nghiệp luyện thép


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio