joint system® - m%C3%A1y%20bu%E1%BB%99c%20d%C3%A2y%20%C4%91ai

Hệ thống buộc
bao bì
bằng sợi vảiJoint system® cung cấp một dòng máy hoàn chỉnh với thiết bị tiêu thụ dành cho hệ thống bao bì bằng sợi vải . Hệ thống bao bì bằng sợi được tìm thấy trong các ứng dụng trong các ngành công nghiệp, thương mại, nông nghiệp và nghề trồng hoa; là đặc biệt thích hợp nơi kích thước gói nhỏ (đường kính rất nhỏ) hoặc các sản phẩm dễ vỡ không cho phép sử dụng hệ thống dây đai thay thế chẳng hạn như dây, dây đeo và cáp; sử dụng hệ thống buộc bằng dây cho phép nâng cao hình ảnh sinh học của sản phẩm. .


macchine legatura angolare angolari per cinghie fermacarico
ứng dụng tổng hợp buộc xuyên tâm
macchine per legatura
sản phẩm dài


Trở vè trang trước


jointsystem jointsystem

reggiatrice reggiatrici

web development
reggiatrice reggiatrici reggiatrice manuale pneumatica reggiatrice. reggetta, sigilli, reggetta speciale in tessuto di poliestere, film estensibile e nastro adesivo; reggiatrici manuali, reggiatrice ed reggiatrice automatiche, reggiatrice manuale. La reggiatrice joint system® disponibile manuale e pneumatica. reggiatrice reggiatrici reggiatrice automatica reggiatrici e reggiatrice manuale reggiatrici manuali reggiatrice e reggiatrici reggiatrice reggiatrici tendireggia acciaio